Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych

Budowa sieci kanalizacyjnych, budowa sieci wodociągowej, tak samo, jak i przyłącze kanalizacyjne, mogą zostać wykonane w tradycyjny sposób lub bezwykopowo, przy pomocy technologii przewiertu sterowanego. Metoda ta polega na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go, a następnie wciągnięciu rury osłonowej, kabla lub rury przewodowej. Nowe rozwiązania umożliwiają mniej inwazyjne metody, a w dodatku zapewniają efektywniejszą pracę. 

Przewiert HDD

HDD to skrót od angielskiej nazwy Horizontal Direction Drilling, która określa metodę polegającą na wciąganiu odcinków rur polietylenowych, przy pomocy maszyn, która umożliwia pokrywanie długich odcinków, nawet do kilkuset metrów jednocześnie. Zestaw potrzebny do wykonywania tego typu przewiertów, umożliwia wykonywanie przewiertów horyzontalnych w przedziale średnic DN32 do DN355.

Przewierty HDD dzieli się na trzy etapy: przewiert pilotażowy, rozwiercenie przewiertu i dołączenie rurociągu. Pierwszy polega na sterowaniu przewiertem, dzięki płetwie nawigacyjnej, w kierunku komory końcowej. W drugim etapie następuje rozwiercenie wykopanego przewiertu pilotażowego, przy pomocy rozwiertaków. Następnie tunel zostaje stabilizowany bentonitem, a urobek jest wypłukiwany. Ten etap jest powtarzany do momentu, w którym zamierzony cel zostanie osiągnięty. Ostatni etap polega na dołączeniu żerdzi do rurociągu od strony komory końcowej, a następnie jest wyciągany w stronę maszyny.

Wiercenie poziome

Ta technika polega na pracy wiertnicą poziomą, przy pomocy której, wykonuje się bezwykopowe przeprowadzenie rur, do 30 metrów. Posiadając odpowiedni zestaw wiertniczy, mianowicie WPS 20S, w prosty sposób można zrealizować wiele planów przewiertów. Są one o tyle wygodne, że pozwalają ominąć liczne problemy wykonawcze i organizacyjne, które wiążą się z wykopami otwartymi. Praca maszynami w zakresie średnic PVC 160 – PVC 250 zapewnia optymalne rezultaty.

Źródło: http://terlan.pl/oferta/budowa-sieci-i-przylaczy-wod-kan/